top of page
Zdjęcie profilowe artysty

Paweł Jackowski

Paweł Jackowski, ur. 1957 Profesjonalnie rzeźbi od 1983 roku, kontynuując tradycje rodzinne. Doświadczenie rzeźbiarskie zdobywał podczas wieloletniej pracy w snycerskim zakładzie rzemieślniczym Tomasza Olszewskiego oraz w Odlewni Metali Kolorowych w Warszawie. Był stypendystą Polsko Egipskiej Misji d/s Zabytków Sztuki Islamu w Egipcie. Od kilku lat rzeźbi głównie w drewnie. Abstrakcyjne totemiczne formy przywołują pytania o związek człowieka z naturą, z naszym mistycznym zwierzęcym lub roślinnym przodkiem. Ich forma oscyluje od zdecydowanej geometrii do łagodnych organicznych linii podkreślających barwne płaszczyzny czasem znajdując syntezę jako awers i rewers tej samej pracy. Abstrakcja przechodząca w kształty rozpoznawalne, znane i łatwe do określenia oraz geometria rodząca organiczność formy odsyła do kondycji człowieka jako bytu rozdartego między kulturą a naturą. To taki kawałek natury ukształtowany intuicją, ale też wiedzą i narzędziami cywilizacji. Nie tylko tymi do bezpośredniej obróbki, również tymi z których istnienia nie zdajemy sobie sprawy, lub o nich zapominamy. (A.S.) WAŻNIEJSZE REALIZACJE: 1990 - popiersie Pablo Casalsa dla muzeum Jego imienia w San Juan 1991 - seria rzeźb - portretów polskich noblistów na Expo w Sewilli 1992 - popiersie gen. Józefa Dwernickiego 1993/94 - praca przy rekonstrukcji elementów rzeźbiarskich (kamień i drewno) meczetu Emira Qurqumasa w Kairze 2004 - wystawa indywidualna w Muzeum w Łomży (Rzeźby i rysunki) 2004 i 2009 - wystawy indywidualne w Muzeum w Brodnicy 2011 - realizacja FOXTROTT na pl. Dąbrowskiego 1, patio, w WARSZAWIE - dla CELANO 2013 - 19 Artystów w 19 Dzielnicy – z NeSpoon 2014 - 19 Artystów w 19 Dzielnicy 2. edycja - maski rysunki 2016 - Konfronty, Galeria TA3 "2D3D" maski, szkice 2018 - « Michael Elis » wystawa rzeźb, Apteka Sztuki 2018 - «Black on white» Galeria Monumental, Lisbona 2020 - «Lotofagowie» z Magdą Fokt i Alkiem Slonem, Galeria Elektor, Warszawa 2022 - „OSIEM” galeria SCEK, Warszawa 2023 - "ANIMA PICTURIAE" z Alkiem Slonem, D'Alchemy ………………………………………………………………………………………………………….. Paweł worked for many years, gaining experience in a woodcarving shop run by Tomasz Olszewski, as well as working in a non-ferrous metal foundry in Warsaw. He was a Fellow of the Polish-Egyptian ancient islamic art Mission in Egypt. For the last few years he has been sculpting mainly in wood. Abstract totemic forms, ask the question whether, we as humans, are linked to our mystical animal and|or floral ancestor. Their form oscillates from an emphatic geometry to gentle organic shapes, occasionally finding a synthesis between these two different sides of the coin. The dichotomy (division) between abstraction and portraying, and also geometrical and organic forms relating to totemic figures, is a cross-reference to the condition of a person, torn between culture(art) and nature, who is constantly pursuing(looking for) the reasons of his existance, and asking questions about its source. Il sculpte professionnellement depuis 1983 et continue ainsi la tradition artistique de sa famille. Il a acquis de l'expérience pendant de nombreuses années de travail dans l'atelier de sculpture en bois de Tomasz Olszewski et dans une fonderie de métaux colorés à Varsovie. Il était boursier de la mission égyptienne polonaise pour les monuments de l'art islamique en Egypte. Il sculpte principalement du bois depuis plusieurs années. Les formes totémiques abstraites soulèvent des questions sur la relation entre l'homme et la nature, avec notre ancêtre mystique animal ou végétal. Leur forme oscille entre une géométrie ferme et des lignes organiques douces, trouvant parfois lasynthèse comme l'avers et le revers de la même œuvre. La dichotomie de l'abstraction et de lareprésentativité, ainsi que de la géométrie et de l'organicité dans le contexte des formes totémiques, fait référence à la condition de l'homme comme étant déchiré entre culture et nature, de celui qui est constamment à la recherche du principe de son existence et qui s'interroge sur sa source.
bottom of page