top of page
Zdjęcie profilowe artysty

Agata AGMA Maślankiewicz

AGMA – Agata Maślankiewicz Agata Maślankiewicz podjęła studia malarskie wiele lat temu, będąc cichym, ale wnikliwym obserwatorem w pracowniach artystów Ireneusza i Jacka Maślankiewiczów. Po wielu latach nasycania się tym środowiskiem, ta "cisza" eksplodowała nagle artystycznym przekazem. W wyniku tego powstał cykl prac zatytułowany "Eksklusive Points", składający się z ponad stu obrazów powstałych od 2012 roku. AGMA, niezwykła w swojej prostolinijności, jednocześnie tajemnicza w swoim świecie wyobraźni, zaskakująco objawiła swoje twórcze fascynacje. Przez oryginalne zobrazowanie emocji i ich zamknięcie w geometryczne ramy, wynikające z wewnętrznego porządku, punkt stał się kluczowym elementem tych dzieł. Punkt Wyjścia formalnie i znaczeniowo reprezentuje doskonały fragment Kosmosu. Jest on widoczny i oczywisty w Jej twórczości. Punkt, powielany setkami tysięcy i układany z intuicyjnym wyczuciem geometrycznego porządku, kreuje odwołania do kosmicznego porządku i tęsknoty do źródeł estetyki wszechświata. Dzieła te znajdują wyrafinowanego odbiorcę głównie w USA, Kanadzie, Australii i Anglii. Dorobek artystyczny Agaty Maślankiewicz został doceniony poprzez przyznanie jej różnych nagród, m.in.: 2022: Finał konkursu Quadriennale Betesda 2018: I Nagroda w Konkursie Malarstwa z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę 2019: Finał konkursu Nano Art w Paryżu Artystka miała również indywidualną wystawę w Pałacu Tarnowskich w Dzikowie oraz brała udział w 27 wystawach zbiorowych w Polsce, Monako, USA i Australii. Obecnie obszerny zbiór prac Agaty Maślankiewicz jest dostępny w AgmaArtAtelier w Łomiankach. Jest w nas, ludzkich istotach, dążenie do przenikania tajemnic, określania i definiowania dla osiągnięcia wewnętrznego spokoju. W obliczu pozornej chaotyczności nieskończoności wyodrębniamy z niej "konkret" – punkt zaczepienia do "rozumienia". Nie trzeba rozumieć malarstwa, aby odczuć ludzką empatię, poczucie stylu i porozumienie w obszarze emocji, co w pełni wystarcza do wiecznego dialogu między twórcą a odbiorcą. Dzieła Agaty Maślankiewicz tkwią w centrum tego procesu. Agata Maślankiewicz, znana jako AGMA, jest artystką o wyjątkowym zacięciu geometrycznym. Jej prace odznaczają się precyzją, intuicyjnym wyczuciem proporcji i geometrycznego porządku. W wielu z jej obrazów dominują punkty, które są powielane setkami tysięcy, tworząc fascynujące wzory i kompozycje. Przyglądając się tym dziełom, można odnieść wrażenie, że AGMA stara się uchwycić esencję kosmicznego porządku i wizualnie przedstawić go za pomocą punktów. Jednym z kluczowych elementów twórczości Agaty Maślankiewicz jest zdolność do zobrazowania emocji. Mimo że jej prace są abstrakcyjne, zawierają w sobie głębokie przesłania i odczucia. Punkt, jako centralny motyw w jej dziełach, stanowi zarówno początek jak i koniec. Jest on punktem wyjścia dla interpretacji i rozumienia tajemniczego świata emocji, które artystka chce przekazać widzom. Wielokrotnie nagradzana i uznana, Agata Maślankiewicz prezentuje swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych w różnych krajach. Jej dzieła cieszą się dużym zainteresowaniem głównie w USA, Kanadzie, Australii i Anglii. W Polsce również zdobywają uznanie, czego dowodem są liczne wystawy, w których artystka brała udział. AgmaArtAtelier w Łomiankach to miejsce, gdzie można zapoznać się z szerokim zestawem prac Agaty Maślankiewicz. To centrum sztuki, w którym odbiorcy mają możliwość zanurzenia się w jej twórczym świecie i zrozumienia przekazu, który artystka chce przekazać za pomocą punktów, kształtów i barw. Agata Maślankiewicz, jako artystka, stawia pytania i wywołuje emocje. Jej dzieła są zaproszeniem do refleksji i rozważań na temat kosmicznego porządku, estetyki wszechświata oraz ludzkich emocji. Wnikając w świat AGMY, odbiorca może doświadczyć głębokiego porozumienia i połączenia z jej twórczością.
bottom of page