top of page
Zdjęcie profilowe artysty

Anna Szurpit

Anna Szurpit, ur. 1984 w Poznaniu, absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu oraz Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Malarstwo Anny jest próbą odpowiedzi na teorię inspiracji poznawczej i opiera swoją twórczość na przekonaniach twórców psychoanalizy. Artystka podejmuje tematykę ego inspirowaną pismami Freuda. Termin Ego (ja) pojawia się wraz ze znaczeniem narcyzmu, które jest w istotny sposób zakorzenione w narcyzmie dziecięcym. Dziecko jest ideałem dla siebie, jednak pod wpływem krytyki obraz ten może zostać zniekształcony. Anna w swoich pracach podąża za motywem Ja, które jest zintegrowane z dzieckiem. Jung stworzył strukturę ego. Malarka ubiera Ego w postać psa, który jest wiernym przyjacielem człowieka (praca pt. Oswajanie Ego) Twarze dzieci w pracach Anny są najczęściej surrealistyczne, niepokojące, tak jak ego jest nieświadome.
bottom of page